Odawara Seibu Department Store
208 Nakazato, Odawara-shi
, Kanagawa 250-0872